Alternativa zdola

alter 2Alternativa zdola je občanská iniciativa, jejím cílem je podporovat komunitní hnutí v České republice. V naší zemi existuje mnoho občanských iniciativ, které jsou však roztříštěné. Zde nastupuje Alternativa Zdola a pokouší se tyto různé iniciativy propojit.

Hlavní cílem AZ je vytváření různých občanských iniciativ. Jedná se hlavně o družstva, ekologická nebo duchovní hnutí. Všechny tyto iniciativy mají jedno společné a to vytvořit alternativu k současnému systému. Alternativa Zdola spolupracuje i se zahraničím, hlavně v Německu, Rakousku a na Slovensku.

 

Základní hodnoty na kterých AZ staví:

 

– ochrana životního prostředí

– svoboda, která spočívá v možnosti výběru skutečné životní cesty

– přímá demokracie

– spolupráce v oblasti místních samospráv a komunitního života

– trvale udržitelný rozvoj