Čištění komínů

Čištění komínů je důležité pro každého vlastníka nebo provozovatele nemovitosti. V pravidelných lhůtách by tak měl být každý komín kontrolován a čištěn. Obvykle se vyplatí sjednat si na tuto činnost odbornou kominickou firmu, která bude zároveň garantem kvalitně a dobře odvedené práce. Lidé si nejčastěji nechávají čistit komín od spotřebičů na tuhá paliva. Při spalování tuhých paliv dochází ke znečišťování komínu sazemi. Nicméně čištění a kontrola komínů je důležitá i pro ostatní paliva jako je např. plyn. Čištění se také provádí pro celkovou bezpečnost.

Jak zajistit čištění komínu

Běžně dochází k čištění komínu na podzim a na jaře. Během topné sezóny tak bude funkce komínu bez zbytečných závad. Existují zde zákonné povinnosti, které se vztahují ke kontrolám a čištění komínů. Podle nařízení vlády z 1. března 2010 je uvedeno, kdo čištění komína může vykonávat a jak často.

Od roku 2011 platí pravidlo pro ty, kteří používají kotle na tuhá paliva, kamna, krby, sporáky a další spotřebiče s výkonem do 50 kW, mohou čistit komíny svépomocí. Pokud se spotřebič na tuhá paliva s výkonem do 50 kW provozuje celoročně – je zde potřeba čištění třikrát ročně. Kominík kontroluje spalinovou cestu jedenkrát ročně a vydává o tomto čištění písemnou zprávu.

Horší palivo znamená více údržby při čištění komína

Je bez diskuzí, že se čištění komína musí provádět pravidelně. Je zde však jeden důležitý aspekt. Jde o kvalitu paliva. Pokud se topí nekvalitním palivem, dochází ke znečištění komína a zvyšuje se potřeba pravidelných kontrol. V praxi je možné vidět, když lidé topí plasty, mokrým dřevem nebo hadry. V těchto případech dochází k silnému znečištění a je třeba vyšší frekvence čištění.

Při topení uhlím vzniká v komíně více sazí. V porovnání při topení dřevem je sazí méně. Při používání spotřebiče je tak důležitý druh paliva, který budeme používat. Správným topením a používáním můžeme dosáhnout úspory při čištění a kontrolách komínů. Komín se může čistit několika způsoby. Je to buď shora ze střechy nebo dvířky v patře.

Jaké nástroje se používají k čištění komínů:

Kominická štětka

Nejběžnější pomůckou je štětka. Tento nástroj slouží k vymetání sazí. Při čištění štětkou se musí zvolit délka drátu – záleží na tom odkud budeme komín čistit, jestli shora nebo dvířky v patře. Drát by měl být dlouhý stejně jako délka komínu.

Kartáč

Kartáče se používají ke stejným účelům jako štětky. S kartáčema se komín čistí na nastavitelných tyčích. Nicméně čištění s kominickou štětkou je poněkud snazší. Nahromaděné saze se odebírají lopatkou a posléze vyhazují do směsného odpadu.