DOX: Minulost a budoucnost Prahy 7 – 1.3. 2015

Dox Prague a.s., Poupětova 1, 170 00, Česká republika
Alternativa Zdola – Akce
Zdeněk Lukeš – historik architektury
Rostislav Müller – urbanista

čas konání: 16 – 18 hod