Frézování komínů cena

Obecně se cena za frézování komínů liší podle použité technologie. Při frézování komínů dojde ke zvětšení vnitřního otvoru komínu. Tímto otvorem proudí kouř. Obecně se toto frézování také dá nazvat jako rekonstrukce komínů, která se provádí při změně způsobu vytápění nebo využívání komínu na jiné účely. Cena je navržena po návštěvě technika u zákazníka. Nejde stanovit cenu pouhým popsáním problému po telefonu. K prohlídce musí dojít. Na základě této inspekce dojde ke stanovení harmonogramu prací a je vypracován cenový návrh. Obvykle se tato cena pohybuje od 700 korun za metr.

Ceny za frézování komínů se také liší podle lokality a firmy. Je jisté, že kvalitní firma provede frézování komínů za vyšší cenu. Nicméně konečné rozhodnutí má v rukou zákazník. Nutno dodat, že v těchto věcech se nevyplatí šetřit a volit vždy to nejlevnější řešení. Při zanedbání opravy komínů může dojít k problémům při budoucím používání spotřebičů, které jsou připojeny ke komínu.

Při frézování komínu hraje hlavní roli cena

Při konečném výběru kominické firmy, která provede frézování komínu je cena brána jako jeden z důležitých argumentů. Ještě je třeba připomenutí, proč nejčastěji dochází k frézování.

Obvykle je to:

  • nedostatečný tah
  • je instalován nový spotřebič
  • změna paliva, které se používá při vytápění
  • silně znečištění komín
  • rekonstrukce komínu
  • další využití komínu
  • nízká výška

Frézování komínů se provádí většinou pomocí hydraulických fréz. Kvalitu a vybavení firmy je třeba zvážit při objednávání této činnosti. Ne všechny společnosti disponují dostatečnými technologiemi, které jsou vhodné pro každý typ komínu. Velkou výhodou frézování je hlavně cena a časová náročnost. Když vezmeme do úvahy, že by se komín zcela zboural a provedla výstavba nového, došli bychom k výrazně vyšší ceně. Tato metoda je tedy rychlejší, levnější a také široce používaná. Po frézování se také velmi často provádí vyvložkování. Při volbě odpovídajících materiálů je poskytována záruka až na desítky let. V úvodu byla jako výhoda zmíněna rychlost. Tyto práce běžně trvají 1 den a minimálně zasahují do nemovitosti.