Ilona Švihlíková – Přelom: Od Velké recese k Velké transformaci 25.2. 2015

Masarykova demokratická akademie pobočka Praha
Vás zve na prezentaci nové knihy

Přelom: Od Velké recese k Velké transformaci a na diskusi s její autorkou
ekonomkou Ilonou Švihlíkovou

Ilona Švihlíková uvažuje o soudobé globální krizové kapitalistické realitě jako o skutečně přelomové době, kdy se nebývale vyhrocují nerovnoměrnosti, asymetrie i nespravedlnosti. Autorka pokračuje v kritickém náhledu překonávajícím omezené mantinely mainstreamové ekonomické i politické vědy, a to s využitím systémového přístupu a teorie chaosu. Mnohostranné vlivy globalizace na krize (nejen) ekonomické mapovala její úspěšná publikace Globalizace krize.
Kniha Přelom předkládá další argumenty i náměty k přemýšlení ohledně podstaty a fungování systému neoliberálního kapitalismu a jeho zostřujících se globálních rozporů. Bude pokračovat naplňování „Černého scénáře“, nebo se vývoj obrátí směrem k vizi „Velké transformace“?

Na akci bude možnost knihu zakoupit za výhodnou cenu.

Moderuje Martin Brabec
___________________________________________________________________________
Diskuse se koná ve středu 25. února 2015, v 17 hodin ve Steinerově sále
Lidového domu, Praha 1, Hybernská 7
Masarykova demokratická akademie, Hybernská 7, 110 00 Praha 1