Jak pečovat o komín

Péče o komín je důležitá hned z několika důvodů. Počítá se sem riziko požáru nebo otravy oxidem uhelnatým. Dále se nedostatečná péče o komín projevuje zvýšenými náklady na palivo. Zanesený komín má špatný tah a tím narůstá spotřeba paliva.

Kdy pozvat kominíka

Předpisy, které jsou vydávány od roku 2011 říkají, že je nutné pozvat alespoň jednou ročně kominíka. Kominík by tak měl zkontrolovat všechny používané komíny. Vedle kontroly je také nezbytné čištění komína. V případě, že dochází k topení pevnými palivy a je zde spotřebič s výkonem do 50 kW, je možné provést čištění komínu vlastními silami. Kontrola kominíkem probíhá formou kontroly spalinové cesty a vyčištěním komína. V případě nějakých závad, jsou navrženy řešení nápravy. O prohlídce vydává kominík písemnou zprávu.

Opravy komínů a řešení dalších problémů

Kvalitně pečovat o komín se vyplatí. Pokud se k této činnosti přistupuje zodpovědně, nejsou ani vysoké náklady na tuto péči. Obvyklá cena, která se platí za čištění a kontrolu se pohybuje v řádech vyšších stokorun. Čím dříve dojde k objevení problému, tím méně peněz to bude stát. Jestliže dojde k opravě starého komínu včas, může dojít k jeho záchraně.

Při zjištění závady se nabízí otázka, zdali zachránit původní komín nebo provést výstavbu nového. Přesnou diagnostiku by měl provést vždy odborník. Nejčastěji dochází ke vložkování komínu. Cena za tuto akci vždy závisí na použitém materiálu. Při vážnějších závadách se provádí frézování nebo rekonstrukce komínového tělesa.