Jak snížit spotřebu paliva

Každoročně před zimou se vynořuje u majitelů domů otázka jak co nejsnadnějším způsobem snížit spotřebu paliva. Jde o to, abychom dosáhli snížení nákladů na vytápění. Nejlépe se tyto náklady snižují, když ani pořádná zima neudeří. Nicméně my se budeme zajímat o ty způsoby, které můžeme ovlivnit.

V první řadě jde o výměnu kotle, zateplení domu nebo zavádění nových moderních technologií, které představuje tepelné čerpadlo. Tyto zmíněné varianty šetření jsou však poměrně nákladné. Na druhou stranu existují metody, které takové náklady nevyžadují. Mezi tuto metodu se počítá regulátor komínového tahu. Jedná se vlastně o připojení spalinového ventilátoru. Tento ventilátor je tedy vhodným řešením pro úsporu paliva a také řešením problémů se špatným tahem komínu.

Jaké funkce plní spalinový ventilátor

Ventilátor se přidělá na ústí kouřovodu či komína. Po zapojení pak dochází v komíně k vytváření podtlaku a ventilátor napomáhá zajišťovat kontrolu nad komínovým tahem. Tímto způsobem dojde k optimálnímu odvodu spalin z komínu. Dále je díky tomuto ventilátoru zajištěno ideální spalování paliva. Takto se dá ušetřit až 20% nákladů na palivo. Mezi další výhody lze počítat snadnější zatápění a zabránění víření prachu v místnostech.

Použití spalinových ventilátorů

K použití spalinových ventilátorů nejčastěji dochází u komínů, které mají malý tah. Tento nízký tah je obvykle způsoben nízkou výškou komína, délkou kouřovodu a malou teplotou spalin spotřebiče. Dále najdou ventilátory využití u komínů, kde je nedostatečný přirozený tah a tam kde jde o společné kouřovody tmavých zářičů. Existují další možnosti použití spalinových ventilátorů, např. od společných komínů s plynovými spotřebiči, s nedostatečným průřezem komínového průduchu a kouřovodu nebo když je nutnost připojení více kotlů.