Ještě více trhu v Číně

Hlavní čínští politici požadují stále větší podíl soukromého sektoru v prozatím ekonomických odvětvích kde stále dominuje stát. Jedná se tak o další ekonomické uvolňování čínské hospodářské politiky. Čínská vláda chce dále zmírnit podmínky pro vstup zahraničního kapitálu do země.

 

čína

 

Více trhu

 

Tyto zásadní změny byly přislíbeny na posledním zasedání komunistické strany. Čína si tak chce udržet a ještě zvýšit hospodářský růst, který začal v roce 1978. Tento zmíněný dokument se nazývá Rozhodnutí o hlavních problémech, které se týkají všeobecných a dlouhodobých reforem.

Komunistická strana prohlásila, že soukromý kapitál by měl mít snazší podmínky pro vstup do dosud státem plně kontrolovaných odvětví.

 

Čína musí prosazovat neustálé otvírání se světu.
Nový ekonomický plán předpokládá více svobody při vzniku soukromých bank a také podporovat tržní síly, které alokují potřebné zdroje. Tato opatření mají pomoci domácím soukromým firmám, které vytvářejí nejvíce pracovních míst, ale mají ztížený přístup k úvěrům.

Zahraniční společnosti vítají tyto změny a těší se na zjednodušený vstup na čínský trh.

Čína se pokouší přejít z čistě exportně orientované země na ekonomiku, která bude tažena domácí poptávkou.

Další opatření byla přijata v oblasti stárnoucí čínské populace. Měla by být zmírněna opatření čínské politiky jednoho dítěte. Podle nového opatření by mělo být umožněno párům mít více než jednoho potomka. Čínská politika jednoho dítěte pomohla v minulých dekádách snížit populaci, ale objevují se nové hrozby v podobě stárnutí obyvatelstva a nedostatek pracujících, kteří by uživili důchodce.