NATO zahajuje velké cvičení proti kybernetickým útokům

natoNATO zahájilo velké cvičení, které se zaměřuje na maření velkých kybernetických útoků na členské státy tohoto vojenského paktu. Třídenní cvičení se uskuteční v kybernetickém obranném centru v Estonsku. Účastníci tohoto cvičení budou složeni z IT odborníků, zástupců vlád jednotlivých členských zemí a právní experti.

Toto velké vojenské cvičení je zaměřeno na kontrolu všech členských států aliance v oblasti technické bezpečnosti a odpovědnosti. Hostitelská země Estonsko zajistí potřebnou tréninkovou infrastrukturu a logistickou podporu.

Kyber útoky jsou realitou všedního dne a zvyšuje se jejich četnost a technická vyspělost. NATO musí udržet krok s inovativní technikou a zabezpečit své vojenské systémy proti napadnutí. Ústředí NATO

V rámci tohoto cvičení se bude řešit, jestli kybernetický útok na jednoho člena NATO je útokem na celou alianci a z toho vyplívající odpovědnost za kolektivní obranu.

Estonsko je hostitelskou zemí NATO obranného centra proti kybernetickým útokům od roku 2008. Od této chvíle se toto centrum stalo terčem několika kyber útoků. Tyto incidenty donutily NATO přehodnotit důležitost kybernetické obrany a zvýšit význam kyber techniky v nových způsobech vedení případných vojenských konfliktů.