Nepodmíněný základní příjem 2

V České republice působí mnoho zahraničních společností v oblasti bankovnictví, telekomunikací, energií a dalších oborů, které jsou klíčové pro chod státu. Tyto společnosti vyvádějí každý rok z naší země obrovské finanční zisky. Někdo si oprávněně může říci, ano investovali zde a teď si berou zisk. Toto je zcela relevantní argument.

prijem 2

 Pokud ale přistoupíme na myšlenku základního příjmu je nezbytné uvalit na tyto strategické obory vysokou daň, řekněme ve výši 50 až 80 procent. Neodejdou pak tyto firmy z naší země? I kdyby, pořád si myslím, že je to výnosný projekt, třeba být mobilním operátorem. Jistě se najde firma, které se to stále vyplatí.

Do důsledku se jedná o částečné znárodnění těchto gigantů, kdy stát musí být připraven při nezájmu zahraničních investorů zde nadále působit, přebrat podnikatelskou úlohu. Jako příklad státního podnikání můžeme uvést Českou poštu, která však je nucena konkurencí neustále zlepšovat své služby.

V dalším díle se podíváme na určitá rizika.