Participativní demokracie, potenciál a limity – 23.4. 2015

Interdisciplinární konference – Participativní demokracie. Pořádá občanské sdružení Ústečan a Filozofická fakulta UJEP.

participace ústí