Potravinová nesoběstačnost

Česká republika není soběstačná v oblasti potravin. Nejhorší je situace u masa, ovoce a zeleniny. Dovoz masa se zvýšil za posledních 14 let ze 2 miliard na 26 miliard v roce 2012. Tyto údaje zveřejnil Český statistický úřad.

Z dalších údajů je zřejmé, že Česká republika má přebytek zahraničního obchodu se stroji a auty. Tyto produkty jsou velmi významnou složkou českého exportu.

Nesoběstačnost v potravinách může pro česko znamenat možný problém do budoucna. Jedná se hlavně o současné zvýšení cen potravin v důsledku intervence České národní banky. Pro spotřebitele, kteří kupují potraviny v supermarketech je tato zpráva poněkud nepříznivá.

Na druhou stranu může toto zdražení zahraničních potravin přinést zájem lidí o české potravinářské výrobky. Zde ovšem narážíme na nedostatek výrobních kapacit českých zemědělců. Zvýšení produkce českých potravin se tak může projevit až v dlouhodobém horizontu několika let.