Proč má 1,5 milionů obyvatel Floridy zakázáno volit?

floridaTo, že v USA nemůžou volit občané odsouzení za těžké zločiny je celkem známé. V nynější době však dosáhl počet těchto lidí enormní výšky. Téměř 6 milionů Američanů nemůže uplatňovat své volební právo, protože právní zákony udržují rasové a ekonomické rozdíly vylučováním lidí z demokratického procesu i poté co již splatili dluh společnosti odpykáním si trestu.

Výsledek této právní normy, která vylučuje miliony lidí z volebního práva, má dalekosáhlé sociální dopady. Nutno dodat, že se tak tvoří ještě segregovanější komunity lidí, kteří ať už z rasového nebo sociálního původu nemohou participovat na správě společnosti.

Z amerických států je na tom nejhůře Florida, která neumožňuje bývalým vězňům nabytí jejich občanských práv. Jiné státy USA jsou v tomto procesu daleko ochotnější a nápomocné. Florida tak má 1,5 milionů obyvatel, kteří nemohou vykonávat svá občanská práva.

Toto číslo znamená více než 10 procent voličů státu Florida a představuje 23 procent Afro-Americké populace na Floridě.

Každý rok je zamítnuto několik desítek tisíc žádostí bývalých vězňů na znovuobnovení jejich občanských práv. USA se prezentuje jako země s největší mírou svobody a demokracie na světě, ale je paradoxní, že vylučuje velké množství svých obyvatel z rozhodování o své zemi.