Revize komínů

Provádět revize komínů je upraveno od 1. ledna 2011 nařízením vlády 91/2010 Sb. Je zde uvedeno, kdo tyto revize smí provádět. Byla určena minimální odbornost, která je nutná k provádění revizí komínů. Revizní technik tak musí splňovat všechny předepsané normy. Každý zájemce o revizi by si měl u kominíka zjistit tyto věci předem.

Kdy se musí provádět revize komínu?

  • Před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu
  • Při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
  • Po komínovém požáru
  • Před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
  • Při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě

Jak probíhá revize komínu

Obvykle se provádí revize kominu na jaře. Komín je na konci sezóny již opotřebovaný a projeví se tak více závad. Kontrola komínu je důležitá hlavně z bezpečnostního hlediska. Velice lehce může poškozený komín zapálit dům. Z tohoto důvodu je dobré zvolit kominíka s praxí a nešetřit na celé revizi.

Zákazník musí zajistit před příchodem kominíka přístup ke všem částem komínu. Revizní technik provádí komplexní bezpečnostní kontrolu se stavebním provedením komína. Obvyklá doba provedení revize je přibližně jedna hodina.

Revize komínu je také důležitá pro pojišťovnu. Zákazník vždy obdrží ucelenou zprávu o kontrole. Tato zpráva je platná po jeden rok. Jestliže je zjištěna závada po revizi komínu, nese odpovědnost provádějící technik nebo kominík.