Stavba komínu

Stavba komínu by měla být zajištěna kvalitně a odborně. Běžně kominické firmy zajišťují výstavbu komínů na klíč. Po posouzení spotřebiče a stavby je posouzen celkový stav a potom navržen vhodný komínový systém. Předem se nedá určit přesná cena za tuto činnost. Nejdříve je nutná návštěva technika, který vyhotoví předběžnou kalkulaci.

Stavby komínů – jak začít

Obecně není stavba komínu nic složitého. Mnoho lidí si postaví komín vlastními silami. V těchto případech je nutné upozornit, že nekvalitní provedení může mít vliv na správnou funkci komína. Je zde ještě jedno riziko, pokud si komín stavíte sami. Nemusí být při nevhodném provedení vystavena revizní zpráva a spalinová cesta se tak nesmí používat. Nejčastěji se dělají chyby v provedené výšce komínu. Při stavbě je tak důležitý přesný výběr komínového systému. Při tomto výběru odborně poradí kominík, který všechny tyto věci zvládá.

Jaké výhody přináší stavba komína při využití odborné firmy

Komín je velice důležitá věc, která má vliv na praktický provoz každé nemovitosti. Nesprávná montáž komínu může přivodit různé problémy. Komín by měl být vždy stavěn s ohledem na používaný spotřebič. Technik vždy doporučí vhodné řešení při stavbě komína. Jedná se o doporučení druhu komínového systému. Existuje několik variant a pouze zkušený odborník dokáže doporučit a vysvětlit návrh kvalitního řešení.

Mnoho lidí se dopouští řady chyb ve snaze ušetřit. Vyberou si nejdříve velmi drahý komín a nechají ho postavit běžnou stavební firmou. Potom se diví, že komín nefunguje tak jak má. Když se rozhodneme utratit určité peníze za kvalitní výrobek, je nutné při stavbě komína využít odborníka, kterým je kominík. Navíc se v této situaci dostane dlouhodobá záruka na komín a také na provedené práce. Komín by se také měl plánovat s ohledem na použití spotřebičů v budoucnosti.

Jak probíhá stavba komínů

Při stavbě komínů je důležité dbát na bezpečnostní pravidla. Tyto pravidla se kontrolují v průběhu kolaudace. Hlavně jde o výšku komínu a také použitý materiál. Neméně důležitá je požární izolace.

Nejdříve by mělo dojít k vybudování základu. Tento základ by měl být izolovaný proti vlhkosti. Následně dojde na osazení komínové paty. Základem při stavbě komínu je komínové těleso. Tato tělesa se liší podle způsobu vytápění. V případě tuhých paliv se vybírá z komínových stavebnic. Součástí těchto stavebnic jsou betonové nosné prvky. Do těchto prvků se pak umísťují keramické vložky. Na závěr je třeba dodat, že každé komínové těleso musí mít vedle kolaudace také revizní zprávu.