Svoboda a produktivita

Zastánci silné úlohy státu ve společnosti nedůvěřují samostatné iniciativě každého jedince. Toto je taky důvod proč jsou ospravedlňovány státní zásahy místo volného trhu.

Nicméně je otázkou, zdali plně svobodní jedinci mají vyšší produktivitu ve své činnosti. Tímto je myšlena činnost inovativní a kreativní. V zemích, které se považují za svobodné jako USA je každý občan jistě svobodný. Položme si otázku. Je tato svoboda opravdová?

V kapitalismu může každý svobodně odejít ze svého zaměstnání, nikdo ho nedrží. Může nastat situace, kdy jedinec nemůže odejít ze svého zaměstnání. Mohou k tomu být různé důvody, jako je starost o rodinu apod. Pravý kapitalista odpoví, každý strůjcem svého osudu, neměl jsi se ženit, když nejsi schopný uživit rodinu.

Má tedy jít svoboda až do tohoto důsledku?

Byl vůbec člověk stvořen k absolutnímu individualismu. Pokud ano, nepotřebuje ostatní jedince k dosažení svého cíle. Díky komu ovšem bude naplňovat své cíle?

Zastánci absolutní svobody tvrdí, že k rozhodování o všem potřebujeme jedině a pouze volný trh, který všechno vyřeší. Právě tento volný trh vzniknul z touhy několika jedinců spolupracovat. Spolupráce byla tím hnacím motorem.

Může tedy vůbec jedinec přinášet do společnosti pokrok a inovace bez spolupráce? Odpověď se zdá býti jasná, jedině kooperace v rozmanité společnosti je funkční alternativou bezbřehé svobody.