Švýcaři omezili v referendu imigranty

Obyvatelé Švýcarska hlasovali pro zavedení kvót pro imigranty. Jedná se o všechny přistěhovalce, včetně zemí EU. Rozhodla o tom těsná většina v lidovém hlasování, které prosadila Švýcarská lidová strana. Pro již zmíněné kvóty hlasovalo nakonec 50,3 procent voličů. Účast v tomto referendu byla 55,8 procenta.

Tyto odhlasované kvóty by měly omezit počet cizinců, kteří dostanou povolení pobývat ve Švýcarsku. Kvůli tomuto opatření se bude muset změnit švýcarská ústava. Zastánci referenda se domnívají, že Švýcarsko již nemůže nést další náklady na nově příchozí cizince. Představitelé průmyslu se naopak obávají, že se jim nebude dostávat kvalifikované pracovní síly.

švýcarské referendum

V EU vyvolalo toto hlasování značné negativní reakce, neboť zde existují určité smlouvy, které volný pohyb osob umožňují. Švýcarsko tak bude pravděpodobně donuceno zrušit dohodu s celou EU. Zajímavostí z tohoto lidového hlasování je, že německy mluvící část země většinově hlasovala pro omezení imigrantů a francouzsky mluvící část byla naopak proti.

Je toto referendum legitimní?

Mnoho českých politiků se již vyjádřilo, že toto švýcarské hlasování je nešťastné. Je asi jasné, že to bude mít vliv na mezinárodní smlouvy. Zde ovšem narážíme na fakt, že občané každé země by se měli svobodně vyjádřit o svém území, na kterém žijí. Tento koncept přímé demokracie je ve Švýcarsku velmi zažitý a je jen na švýcarské vládě, jak si toto rozhodnutí dokáže před orgány EU obhájit. Každopádně tímto směrem lidových hlasování by se měla ubírat celá EU, aby se zapojili občané do rozhodování a přebrali odpovědnost za svůj prostor kde žijí.