Velká Británie blíže k referendu o vystoupení z EU

Británie referendumNávrh, který umožňuje hlasovat o členství Velké Británie v Evropské unii byl schválen dolní sněmovnou Velké Británie. Zákonná norma o lidovém hlasování prošla navzdory odporu britských socialistů a liberálů.

Britský ministerský předseda David Cameron slíbil uskutečnění tohoto referenda v případě, že bude znovuzvolený ve volbách v roce 2015.

Dolní sněmovna schválila drtivou většinou návrh zákona, který umožní referendum o vystoupení z EU. Poslední referendum se konalo ve Velké Británii v roce 1975. James Warton, člen dolní sněmovny

Cameron znovu zopakoval své prohlášení ve kterém uvedl, že před samotným konáním referenda o členství v EU se pokusí vyjednat pro Británii lepší podmínky členství v této organizaci.

Nyní čeká tento zákonný návrh cesta do Sněmovny Lordů, kde bude podroben důkladné kritice v lednu příštího roku.