Vložkování komínů

Vložkování komínů se v současné době používá zejména jako jejich oprava nebo rekonstrukce. Používané moderní spotřebiče mají vysoké nároky na správně konstruovaný komín. Kvalitní vložkování komína zajistí jeho funkci v budoucnosti s novým nebo původním spotřebičem. K samotnému vložkování se používají moderní technologie, které celý proces značně usnadní. Kvalitně provedenou prací se zvýší odolnost komínu vůči vlhkosti.

Kdy je třeba vložkování komínů:

  • průměr průduchu není shodný s parametry spotřebiče
  • průduch komínu neodpovídá předpisům a má špatný technický stav
  • při přechodu na jiné palivo
  • špatný tah komínu
  • spaliny jsou cítit v místnosti
  • stěny komínu narušuje vlhkost
  • původní vložka je opotřebovaná

Udělat vložkování komínu je tedy nutné nejen v případě havarijního stavu, ale také, když nastane změna systému vytápění. Může se jednat třeba o instalaci kotle na biomasu atd. Celá tato změna vyžaduje kontrolu a vložkování komína. Před samotným vložkováním technik určí, jaké jsou třeba opravy či úpravy. Nyní již práci velmi ulehčuje moderní technika, která využívá sondy a kamery. Vložkování komína se obvykle provádí shora a bourá se pouze v místě, kde vyúsťuje kouřovod do komínu.

Proč provést vložkování komínu

Vložkování se provádí hlavně kvůli netěsnostem, špatnému tahu, poškození vložky, výměna spotřebiče, používání jiného druhu paliv nebo když průduch již neodpovídá současným předpisům. Vložkování komínů je nejlepší nechat provést specializovanou a osvědčenou firmou. Taková společnost by již měla mít značné zkušenosti a potřebnou techniku. Před zahájením práce nejdříve dojde k prohlídce komínu technikem. Tento technik posoudí použitý materiál a veškeré specifické záležitosti. Po všech zjištěných skutečnostem dojde k návrhu technického řešení pro každý jeden komín.

Co předchází vložkování komína

Nutno dodat, že velkému množství vložkování předchází ještě frézování komínů. K této činnosti dochází v případech, kdy je třeba zvětšit velikost komínového průduchu. Frézování je metoda, při které se rozšiřuje průměr pro přidání vložky. Ještě třeba dodat, že frézování a vložkování je vždy závislé na stavu současného komínu. Před samotným zahájením prací by měl vyškolený pracovník sdělit zákazníkům, jestli se nevyplatí výstavba zcela nového komína. Zde se můžeme orientačně podívat na ceník, který se aplikuje na toto frézování a vložkování. Ceny jsou závislé na použitém materiálu a je důležité zpracování kalkulace.