Vytápění dřevem, proč a jak

Topení dřevem volí v poslední době stále více lidí. Hlavní výhodou dřeva jsou poměrně nízké náklady na vytápění a ekologické chování k okolí svého bydliště. Nicméně s přípravou samotného dřeva je spojeno mnoho nezbytné práce. Samozřejmě, že se palivové dříví dá koupit rovnou na míru. Zde je však cena někde jinde a liší se od dřeva zpracovaného vlastními silami.

Nevýhody topení dřevem

Za asi největší nevýhodu topení dřevem lze označit pracnost, která je spojen s jeho přípravou. Dále se dřevo musí uskladnit, aby vysychalo. Samotné přikládání také vyžaduje určitou námahu. Pokud chceme skutečně na topení dřevem ušetřit, je třeba takové dříví lehce shánět. Nejlepším způsobem se pak jeví zpracování dřeva přímo v lese. Tato činnost však sebou nese další pracnost a nutnost pořízení různých nástrojů.

Kdy dřevo pořizovat?

Koupi dřeva je dobré provést na jaře. Následně se může rozštípat a nechat vyschnout. Pro kvalitní topení je důležité správně vyschlé dřevo s nízkou vlhkostí. Obvykle je dřevo připravené k topení za 2 až 3 roky.

Nedoporučuje se topit vlhkým dřívím. Hrozí zde riziko zanesení komínu usazeninami. Dochází pak ke špatnému tahu komína. Vlhké dřevo také snižuje celkovou účinnost topení. Kvalitně vyschlé dřevo je zárukou vyšší výhřevnosti.

Jakým dřevem topit

Při volbě druhu dřeva záleží jestli používáme krb nebo jiný kotel. Pro krb se jeví jako vhodné dřevo z dubu, břízy, buku, javoru nebo jasanu. Tento typ dřeva má vyšší hustotu a tím pádem déle hoří. Naproti tomu smrkové dřevo hoří velmi rychle.

Pro kotle se hodí různá odpadová dřeva. V případě, že si délku dřeva sami nezpracováváme, měli bychom koupit již dřevo s vhodnou délkou. Takto koupená dřevěná polena pak usnadní samotné topení. Obvykle platí, že měkké dřevo rychle shoří a tvrdé dřevo pomalu začíná hořet, za to však dlouho žhne a vydrží proto delší dobu a je více žádanější.