Vyvložkování komínu

Vyvložkování komínu se většinou používá při rekonstrukci komínu. Samotnému vyvložkování může v některých případech předcházet ještě frézování. Nicméně vždy platí, že tyto práce by měla provádět odborná firma z oboru kominictví. Před zahájením prací na vyvložkování dojde na prohlídku, kdy technik určí přesný rozsah prací, které je třeba vykonat.

Někdy může nastat situace, kdy tato činnost není vhodná a dojde k návrhu postavení nového komínu. Musí se tak zohlednit současný stav komínového systému. Jak již bylo zmíněno, celý proces by měl probíhat v režii zkušené a odborné firmy. Nevyplatí se šetřit na materiálu, protože případné problémy pak zkomplikují chod samotného komínu a připojeného spotřebiče. Některé kominické firmy dodávají řešení na klíč od prověřených dodavatelů. Vy si tak vyberete takové řešení, které nejlépe odpovídá současné situaci.

Jak na vyvložkování komínů

K vyvložkování komínů se používá několik druhů vložek. Je zde na výběr z keramické, nerezové nebo plastové vložky. Důležitý je pak vnitřní průměr vložek. Tyto vložky jsou k dostání v několika variantách. Každá komínová vložka obvykle splňuje základní kritéria. Během pořízení této vložky je třeba přihlížet k objemové hmotnosti, nasákavosti, kyselinotvornosti nebo pevnost v tlaku.

Jako další důležitá věc se jeví odolnost proti spalinám a také plynotěsnost. Současné moderní spotřebiče kladou vyšší nároky na provedení spalinové cesty. Pokud tedy komín opatříme kvalitní vložkou, dojde k jeho zabezpečení a je možné další využití k současným nebo budoucím spotřebičům. Obvykle se vyvložkování provádí shora, tedy bez nutnosti zasahovat do komínů a otevírat ho.

Kdy provádět vyvložkování komína

Často se lidé ptají na dobu, kdy je vhodné provést vyvložkování komína. Nejvhodnější je období před zahájením nebo ukončením topné sezóny. Je dobré, když je komín vyvložkován před nejvyšším provozem. S pozváním technika není třeba otálet, protože občas jsou kominické firmy zaneprázdněné a čeká se na jejich služby. Kvalitní kominík doporučí nejlepší možný způsob opravy komína a rovněž dojde ke zhodnocení celkového komínového systému a navržení vhodného materiálu.

Jak již bylo zmíněno, často se používají k vyvložkování keramické vložky. Tyto mají vysokou odolnost při vyhoření. Další výhodou je, že nepodléhají korozi. Při použití keramické vložky je třeba provést pečlivou montáž. K zajištění dobré funkce je třeba použít kompletní a správně sestavený komínový systém. Případně se může provést obnova. Běžně je životnost garantována na 30 let. K vyvložkování se také používají kovové a plastové vložky. Použití odpovídajícího materiálu vždy posoudí odborný technik.