Život v chudobě

Chudoba již dávno není doménou nezaměstnaných lidí. Na hranici chudoby žije v České republice milion lidí. Dalších 1,7 milionu lidí žije těsně nad hranicí chudoby. Jedná se tak o téměř 30 procent populace, která žije ve velmi špatných podmínkách.

Když tedy porovnáme míru nezaměstnanosti, je jasné, že pracující lidé jsou ohroženi chudobou nejvíce v moderní historii naší země.

Mezi hlavní důvody tohoto stavu patří nedostatek plnohodnotných pracovních míst. Mnoho lidí je tak nuceno pracovat na zkrácené úvazky a brát občasné brigády. Většina brigád je dodávána přes pracovní agentury, které pak jednotlivým uchazečům práci nabízí. Jde hlavně o práci na několik dní v měsíci tzv. na zavolání.

V těchto brigádách jsou za pracovníky odváděny minimální sumy na zdravotním a sociálním pojištění. Dostáváme se tak do situace kdy velká část naší populace neplatí z tohoto důvodu daně nebo velmi malé částky. Zároveň nejsou tito lidé sociálně pojištěni do budoucna a krátí se jim výše důchodu a nárok na případnou podporu v nezaměstnanosti.

Když vezmeme v úvahu, že v České republice žije zhruba 2 800 000 osob, které pobírají starobní, invalidní nebo pozůstalostní důchod. Tito lidé také logicky neplatí daně. Ve věkové struktuře do 18 let se v Česku nachází cca 2 miliony obyvatel.

Když sečteme 2,7 milionu lidí kolem hranici chudoby, 2,8 milionu důchodců a 2 miliony nezletilých, dojdeme k celkové sumě 7,5 milionu lidí, kteří neplatí žádné nebo minimální daně. Zbývá nám tedy 2,5 milionu lidí, kteří jsou v produktivním věku a z jejich činnosti musí být hrazen veškerý chod státu.

Dostáváme se tedy k faktu, kdy jeden pracující musí uživit 3 další spoluobčany. Tento stav je zaviněn především neustálým uvolňováním pracovního trhu a vyváděním peněz z velkých nadnárodních společností směrem ke svým zahraničním vlastníkům. Hlavní břemeno je tak naloženo na zaměstnance, kteří jsou v rámci zefektivnění výroby a produkce neustále nuceni zvyšovat svoji produktivitu a vytvářená hodnota nezůstává v naší zemi, ale jde do zahraničí.

Toto je také hlavní příčina neustále se zvyšujícího státního dluhu. Pokud nebudou hodnoty vytvářené na našem území i zdaňované zde, tak budou naši občané živit ještě navíc obyvatele zemí jako je Francie, Německo, Rakousko a další.

Řešení této situace by mělo přijít z EU. V současnosti jednotlivé státy EU naráží na evropskou legislativu a nejsou schopny tak řešit tuto nepříznivou situaci.

Pokud řešení nenabídne EU tak je bohužel nutné z tohoto společenství vystoupit. Není přece možné, aby v rámci Unie měla valná část firem podnikajících v ČR své sídlo na Kypru a tamní obyvatelé tak konzumovali výsledky chudších pracujících, kteří jim tak zvyšují životní úroveň.

Tento fakt by ještě nebyl tak nejhorší, kdyby se přesouvaly peníze z jedné země do druhé. Jenže zdroje se bohužel přesouvají jen k úzké skupině nejbohatších lidí a dluhy zůstávají jak ve vytunelované zemi tak v přijímací zemi. Celkové dluhy jdou tedy na stát a my se nacházíme v situaci kdy tyto dluhy nejsou splatitelné a následky budou pro většinu obyvatelstva katastrofální, buď v podobě měnových reforem nebo ve vysoké inflaci.